Loading picture

  Cornelia de Lange Foreningen   Hørhaven 5 2750  Ballerup       Kontakt:  CdL Foreningen    CVR nr: 32860176  Gengivelse med kildeangivelse tilladt.

C

Forside

Spiseproblemer


Mange børn har vanskeligheder med at spise. Når barnets indtagelse af føde og spisemønstret giver anledning til bekymring i familien og/eller er til fare for barnets vækst eller udvikling, siger man, at barnet har et spiseproblem.


Spiseproblemer omfatter:


    Sutte, tygge, eller synkeproblemer

    Opkastning i et omfang, der truer trivsel eller vækst

    Selektive spisevaner

    Manglende appetit.


Årsager:

Spiseproblemer ses i forbindelse med forskellige fysiske (organiske) lidelser, neurologiske sygdomme og forsinket udvikling. Det kan også ses i forbindelse med psykisk sygdom og med alvorlige forstyrrelser i forholdet mellem barnet og de voksne. Men i mange tilfælde er der ikke nogen klar årsag.


Almindelige organiske årsager til spiseproblemer hos tidligt fødte børn:


Problemer med mundens motorik (oral motorisk dysfunktion)

Nyfødte børn skal udvikle evnen til at koordinere sutte - synke rytmen med vejrtrækningen. Tidligt fødte børn kan være længere om at lære denne koordination og er derfor i større risiko for at udvikle en uorganiseret eller dysfunktionel mundmotorik.

En del ekstremt for tidligt fødte børn, bliver ved med at have problemer med at koordinere sutte-synke-rytmen med vejrtrækningen. Hos nogle for tidligt fødte børn løser problemerne sig med tiden, hos andre er det en del af et større problem med den motoriske udvikling.


Refluks

En anden årsag til spiseproblemer kan være, at der er tilbageløb fra mavesækken til spiserøret. Dette kaldes GER (gastro-oesophageal refluks). GER kan vise sig ved gylpen eller opkastninger, men kan også være helt skjult. Det er et helt almindeligt fænomen, faktisk har næsten alle spædbørn en grad af refluks. Hvis refluks er udtalt, og den mad, der løber tilbage er iblandet mavesyre, som ætser spiserørsslimhinden, kan barnet få smerter.


DownloadGastro-Oesophageal-Reflux (GOR)

 er en tilstand, hvor barnet har tilbageløb af maveindhold til spiserøret med sure opstød, halsbrand, dårlig trivsel eller lungesymptomer i form af astma, bronkitis eller lungebetændelse.


Symptomer

Symptomerne kan også være sværere at opdage, f.eks. uspecifikke smerter, dårligt humør, dårlig nattesøvn eller hoste. Sygdommen ses både hos børn uden andre sygdomme og specielt hos børn med disponerende lidelser - (Disponerende lidelser kan være oesophagusatresi (medfødt misdannelse af spiserøret), omphalocele, gastroscise, diafragmahernie, spasticitet, hjerneskade, metaboliske sygdomme.)


Ved undersøgelser i børnekirurgisk ambulatorium kortlægges symptomerne, og vi søger at fastlægge årsagen til sygdommen.


Behandling

Vi forsøger i første omgang behandling med kostregulering og optimering af ydre forhold. Hvis der ikke er fremgang ved et års alderen, eller hvis symptomerne slet ikke kan holdes nede, må barnet undersøges nærmere med kikkertundersøgelse, 24 timers pH-undersøgelse af surhedsgraden i spiserøret og trykmåling af spiserøret.

Medicinsk behandling kan forsøges. Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at operere for sygdommen.


DownloadSure opstød og opkastninger


Gylpebarn

Gylperi hos nyfødte er almindeligt, men det kan blive så udtalt, at barnet mistrives. Når vi skal konstatere, om der er tale om sygdom, kontrollerer vi først, om barnet får for meget mad, og om det får bøvset af.


Stop i mave-tarmkanalen overvejer vi også.

Gylperiet kan ofte reduceres ved at give lidt flere og mindre måltider og lægge barnet skråt med hovedet 10-20 cm over fødderne.


Hvis dit barn får flaskemad, kan maden evt. fortykkes med et særligt præparat som du kan få nærmere information om ved afdelingens patientkoordinator på tlf.: 3545 4053.

Ved dårlig trivsel kan det være nødvendigt at give barnet medicin mod for meget mavesyre.


Download
Sjældne Lungesygdomme ”chILD”

Surfactant Dysfunktion Mutation.

En Relativ sjælden medfødt defekt i

proteinmolekyler som findes i lungerne.

Findes i flere undergrupper.


Kronisk bronchiolitis

Betændelse i de mindste luftrør.

Neuroendokrin Hyperplasi i småbørnsalderen                        

(NEHI) NeuroEndocrine Hyperplasia of

Infancy også kendt som persistent

(vedvarende) tachypnea (øget

vejrtrækningsfrekvens) i

Spædbarnsalderen.

Rigshospitalets beskrivelse af chILD


Download


Rigshospitalets pjecer om:

Cystisk fibrose og andre lungesydomme. Undersøgelser og behandling.