Loading picture
Forside

Indkaldelse til

Generalforsamling

Fredericia Vandrerhjem 8. november 2015 kl 10.00


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1.   Valg af dirigent


2.   Formandens beretning

       Jørn Bang-Andersen


3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

       Kasserer Heidi Stabel


4.   Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det         

      Kommende år

        Kasserer Heidi Stabel


5.   Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

        På valg til bestyrelsen er:

Heidi Stabel            (modtager genvalg)

Henrik Hasselstrøm (modtager ikke genvalg)

Jan Rasmussen       (modtager ikke genvalg)

2 Suppleanter


6.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Lindegård er på valg

Karsten  er på Valg.


7.    Drøftelse af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne


8.    Eventuelt


Download dagsorden for generalforsamlingen.

Download gældende vedtægter.