Loading picture

  Cornelia de Lange Foreningen   Hørhaven 5 2750  Ballerup       Kontakt:  CdL Foreningen    CVR nr: 32860176  Gengivelse med kildeangivelse tilladt.

C

Forside

Indkaldelse til

Generalforsamling

Fredericia Vandrerhjem 4. november 2012

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.    Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

                      v/Henrik Hasselstrøm

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

          v/Karsten Pedersen

4.    Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år

                      v/Karsten Pedersen

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Karsten Pedersen – genopstiller ikke.

Tina Rasmussen – genopstiller ikke.

Susanne Nielsen – genopstiller

Der er forsat en åben bestyrelsespost fra sidste generalforsamling

Frank Skot Andersen og Dan Dethlefsen blev begge valgt til suppleanter sidste år og er derfor ikke på valg i år.

6.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Orla Petersen og André Jørgensen blev valgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant sidste år og er derfor ikke på valg i år.

7.    Drøftelse af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Der er ikke indkommet nogen forslag.

8.    Eventuelt